Gazdasági tevékenység

Gazdasági tevékenység

Az egyesületünk évente átlagosan 15.000.000 Ft körüli összeget fordít halasításra, ami valamennyivel több, mint a területi jegyekből adódó árbevétel (annak 120-130 %-a körül alakul).

Területi jegyek eladásából származó bevételünk: ~ 14.000.000 Ft, ebből ~ 3.500.000 Ft –ot tesz ki a vendéghorgászok részére eladott napi jegy forgalmazásból adódó bevételünk.

Az évente ~ 6.000.000 Ft körüli tagdíjbevétel megmaradó hányadát fordítjuk az egyéb költségekre (vízterületi karbantartások, halőrzéssel kapcsolatos kiadások, különféle bérleti díjak, irodai költségek, postadíjak, útiköltségek, versenyek és egyéb rendezvények kiadásai stb.).

Halállomány őrzése

Halállomány őrzése

A halállományunk és tavaink őrzését - korábban és jelenleg is - tógazdáinkkal, társadalmi halőreinkkel (6 fő), együttműködési megállapodásaink szerint: a Soproni Rendőrkapitányság rendőreivel (8 fő közülük az egyesületünk tagja) és a Soproni Polgárőr Egyesülettel karöltve oldjuk meg. Évek óta van mindkét szervezettel együttműködési megállapodásunk.

Az ellenőri-, ill. halőri tevékenységet egyik, erre a feladatra függetlenített vezetőségi tagunk koordinálja és irányítja.

Társadalompolitika

Társadalompolitika

Egyesületünk évente ~ 500.000 Ft körüli összeget fordít különféle horgász rendezvényekre, amiből az ifjúsági- és a gyermekhorgászokat érintő kiadások kb. 25 %-ot tesznek ki.

Az ifiknek és a gyerekeknek folyamatosan tartunk szakköri foglalkozást, elméleti oktatást, vetélkedőket és halfogási gyakorlásokat. A legjobbak és legszorgalmasabbak közül -- minden évben -- 2-3 fő térítésmentesen mehet nyári horgásztáborba.

A vezetőségünknek két tagja függetlenítve foglalkozik az ifjúsági- és gyermekhorgászokkal, valamint a versenycsapataink keretével
tovább olvasom

Március végén, kezdődik versenyidényünk a nyílt, évadnyitó horgászversenyünkkel.

Május elején rendezzük meg a Gyermek- és ifjúsági egyesületi háziversenyt az Ibolya tavon.

Május utolsó hétvégéjén -- szintén az Ibolya tavon -- bonyolítjuk le az Egyesületi háziversenyt, majd egy hétre rá a Szeniorok házi versenyét, az 50 éven felüli horgászainknak.

Július első hétvégéjén kerül sor a Gida-pataki feeder- és picker versenyre.

Augusztus elejére és végére szoktuk meghirdetni -- két alkalommal -- a már évek óta hagyo- mányos, nyílt, 24 órás halfogó csapatversenyeinket, amire 2 fős felnőtt csapatok nevezhetnek. Az első verseny az Ibolya tavon, a másik pedig a Kistómalmon zajlik.

Ősszel, szeptember végén, kerül sor – immár 10 éve rendszeresen -- volt elnökünk tiszteletére rendezett Hoffmann Ödön emlékverseny lebonyolítására.

Október első vasárnapján, évente váltakozó helyszínen, a nyílt, évadzáró horgászver- senyünkkel zárjuk az évadunkat.

November második vasárnapján, a ragadozó halak megszállottjai számára, a Nagytómalmon tartjuk meg a Scarbantia Kupáért kiírt pergető csapatversenyünket.

Hagyományosan -- tizenhét éve már -- rendezzük meg, a Soproni Egyetem Hallgatói Önkor- mányzatával együttműködve, az Egyetemi Horgászversenyt, ami egy országosan meghirdetett verseny, valamennyi érdeklő felsőoktatási intézmény számára.
Ezen a megmérettetésen elindíthatjuk a felnőtt- és ifi csapatainkat.

Évente több meghívásos, formában tartó-, ill. válogató edzőversenyt is rendezünk, általában 15-20 fő felnőtt és 5-6 fő ifi versenyhorgásszal.

Versenycsapataink rendszeres résztvevői a megyei- és az országos szövetségek által kiírt halfogó versenyeknek, ahol a tisztes helytállás szinte kötelesség.

Versenyeinket több szponzor is támogatja etető- és csali-anyaggal, valamint különböző díjakkal és tárgyjutalmakkal.

A horgász-feleségeknek, nyugdíjasoknak, igény szerint, kedvezményezett területi jegyet biztosítunk. Jelenleg 45 fő kedvezményezett tagunk van.

Az egyesületünknek 832 fő felnőtt-, 45 fő kedvezményezett-, 40 fő ifjúsági aktív, ill. állami horgászjegyet váltó és 68 fő inaktív, csak tagdíjat fizető tagja van, valamint 140 fő gyermekhorgásza.

Egyesületünk a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége tagjaként fejti ki tevékenységét, legfőbb céljai:

 • a horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgászérdekeinek képviselete, a horgászsportnak, mint szabadidősportnak a fejlesztése, népszerűsítése mellett a gyermek- és ifjúsági horgászok nevelése, a pihenés, a kulturált szórakozás lehetőségének megteremtése,
 • tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása,
 • a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és -erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére- és védelmére való nevelése,
 • az egyesület vízterületeinek és azok környezetének kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására.
Egyesületünk a célkitűzéseinek végrehajtása érdekében:
 • biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő szabályokat és rendelkezéseket,
 • horgászati jogában, kezelésében, ill. bérleményében lévő vízterületeken tervszerű halgazdálkodást folytat,
 • a kezelésében lévő vízterületen az egyesület számára a Polgári Törvénykönyvben meghatározott jogoknak érvényt szerez,
 • megbízás, ill. felhatalmazás alapján képviseli tagjait az állami- és más szervek előtt folyó eljárásokon,
 • kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fenn más horgászérdekeltségű társadalmi szervezetekkel, együttműködik a víz- és halgazdálkodással foglalkozó gazdálkodó szervekkel,
 • segíti a hatóságokat az orvhorgászat leküzdésében, tevékenyen közreműködik a természet- és a környezetvédelmi feladatok ellátásában, a vizek tisztasága- és a természet védelmében,
 • lehetőséget biztosít tagjainak a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapításában, horgászversenyeket rendez, segíti és biztosítja a versenyzők felkészülését és részvételét a házi-, a megyei- és az országos versenyeken,
 • kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági horgászok nevelésére, aktív propaganda- és szervező tevékenységet folytat az ifjúsági horgászsport fejlesztése érdekében.