Jegy típusa Felnőtt Ifjusági
Állami horgászjegy + fogási napló 2.200 Ft 2.200 Ft
a fogási naplót késve leadóknak: 4.200 Ft 4.200 Ft
gyermekeknek, 70 éven felülieknek 200 Ft
Szövetségi tagsági díj 2.000 Ft 1.000 Ft
horgászigazolvány 550 Ft
gyermek horgászjegy tok 300 Ft
Egyesületi tagsági díj 6.000 Ft 3.000 Ft
 
Sopron és Vidéke HE. területi jegyei
Nagytómalom (4,0 ha); Kistómalom (1,7 ha); Ibolya tó (Jereván lakótelepen -- 1,2 ha); Szalamandra tó (Tacsi-árokban -- 0,6 ha); Rákos-patak I. és Rákos-patak II. (Fertőrákoson -- 1,8 ha); Ikva-patak és vízrendszere; valamint a Gida-pataki tó (3,8 ha)
Éves jegy (csak tagjainknak az összes vízterületünkre) 22.000 Ft 11.000 Ft
Egyesületünk csak tagjai számára biztosítja az egyesület vízterületére szóló éves területi jegy megváltási lehetőségét, más horgászok csak napi jeggyel látogathatják az egyesület vízterületeit. Heti-, valamint havi területi jegyet nem forgalmazunk.
Éves gyermek horgász jegy (14 éves korig, csak az egyesületi vizekre érvényes) 1.500 Ft
Napi jegy (hazai- és külföldi vendéghorgásznak egyaránt, valamennyi egyesületi vízterületünkre) 3.000 Ft 1.500 Ft
Egyesületünkbe belépni kívánó új tagok halasítási hozzájárulása 40.000 Ft 5.000 Ft
Azok a tagfelvételüket kérők, akik valamilyen egyéni megfontolásból nem kívánják a belépési díjat megfizetni -- megkülönböztetett korláto-zásként -- vállalni kötelesek az egyesület vízterületére szóló éves területi jegy váltásának jogáról való lemondást. A megkülönböztetett korlátozás egy utólagos megfizetés esetén oldható csak fel.
 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Ig. területi jegyei
Fertő tó és csatornái (kivétel a Rákos-patak I. – II.), a Hanság-főcsatorna a sarródi zsilipig
Éves jegy 10.000 Ft 7.000 Ft
Heti jegy - -
Napi jegy - -
 
Megyei szövetségi (folyóvizi) területi jegyek
Hanság-főcsatorna – Rábca -- Rába (a Ragyogó hídtól Győrig) – Duna a komáromi hídig stb.
Összevont éves jegy 18.000 Ft 8.000 Ft
Rába éves jegy 8.700 4.350
Megyei gyermek horgász jegy (14 éves korig, Győr-Moson-Sopron megyében érvényes) 2.500
 
Töltésközlekedési engedély (ÉDuKÖVIZIG működési területére) 2.600
 
Horgászvizsga díja 3.500 1.000